Vállalkozás Ausztriában

VÁLLALKOZÁS AUSZTRIÁBAN
(határon átnyúló szolgáltatás)
AZ ELSŐ KONZULTÁCIÓ KERETÉBEN A KÖVETKEZŐKET BESZÉLJÜK ÁT:
  • A vonatkozó jogszabályok, előírások és szokások ismertetése
  • A felmerülő kérdések megválaszolása
  • Az üzleti koncepció közös kialakítása
  • A szükséges információk beszerzése
SZOLGÁLTATÁSUNK AZ ALÁBBI FOLYAMATOKRA IS KITERJED:
  • A cég ausztriai – határon átnyúló – szolgáltatásnyújtási engedélyének (regisztráció) a hatóság részére történő benyújtása, megszerzése, és érvényességének figyelemmel kísérése.
  • Tanácsadás az ausztriai vállalkozási szerződés megkötése kapcsán.
  • A kiküldött dolgozók szükséges okmányokkal való ellátása, bejelentése az illetékes hatóságoknál.
  • A projekt folyamatos adminisztratív karbantartása, igény esetén érdemi részvétel a projekt managementben, projektgondozás, projektfelügyelet az ügylet elejétől a végéig.
  • Tanácsadás egy esetleges hatósági vizsgálat, vagy a partnerek közötti vita, vagy jogvita esetén.
Az Ausztriában vállalkozó (határon átnyúló szolgáltatást végző) vállalkozók és vállalatok figyelmét nyomatékosan felhívjuk arra, hogy az osztrák hatóságok igen intenzíven ellenőrzik a kiküldöttek bérezésére vonatkozó törvény előírásainak betartását (Bér- és Szociális Dömping Leküzdéséről Szóló Törvény – LSD-BG). A törvény lényege az, hogy minden kiküldött dolgozó részére meg kell adni az osztrák ágazati Kollektív Szerződések (minden szakmának van ilyen szerződése) által előírt minimális óra- illetve havi bért, az ahhoz járuló pótlékokkal együtt. Cégünk szívesen ad felvilágosítást a törvény lényegéről, és a szükséges – a munkahelyen tartandó – okmányokról.
Az építőiparban vállalkozók figyelmét felhívjuk arra is, hogy az építőipari szakmák többsége az Építőmunkások Szabadság- és Végkielégítési Törvénye (BUAG) hatálya alá esik, ami a Építőmunkás Szabadság- és Végkielégítési Kassza (BUAK) által kezelt eljárás keretében külön fizetési kötelezettséget ró a munkáltatókra. Az eljárásról cégünk ugyancsak szívesen ad felvilágosítást a vállalkozók részére.
VÁLLALKOZÁS AUSZTRIÁBAN