Vásároljak-e meglévő osztrák vállalatot?
(2022.03.20.)

Gyakran felmerül a kérdés – általában időtakarékossági okokból -, hogy tudunk-e már meglévő (esetleg nem működő – „alvó” osztrák céget) megvételre ajánlani, hogy a tervezett ausztriai tevékenység „azonnal” indulhasson… A kérdés azonban korántsem ilyen egyszerű, hiszen az osztrák cégek egy már meglévő tevékenységi körrel be vannak jegyezve a cégregiszterbe, ezt a legtöbb esetben módosítani kell (pl. eddig panziót üzemeltetett a cég, most pedig építőipari tevékenységet tervezünk). Az eljárás tehát mindenképpen időt vesz igénybe.
A cégvásárlásnál általában két típust különböztetünk meg :
  1. Társasági részesedés megvásárlása (üzletrész, vagy részvénypakett), ún. „Sharedeal”, vagy
  2. A megvásárolni kívánt vállalatot, mint dologösszességet vásárlom meg, ún. „Assetdeal”
Az első esetben a cégben szerzett részesedés tulajdonjogához jutunk hozzá (akár 100%-ban is), a társaság működése változatlan, a cégregiszterben a tulajdonos személyének változása kerül csupán átvezetésre. A megszerzett jogok és a vállalt kötelezettségek a társaságnál maradnak.
A második eset kissé komplikáltabb: ekkor a társasághoz tartozó összes (vagy csak egy rész) ingó és ingatlan vagyont, továbbá jogot (pl. védjegy) vásárlom meg, ezeket azonban külön-külön jogügylet keretében kell átruházni.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy mindkét esetben a korábban vállalt szerződéses kötelezettségek átszállnak a vevőre (Sharedeal esetén marad a társaságnál, de az lett a mienk), ami jelentős többletköltségekkel játhat (pl. hosszúlejáratú bérleti szerződések, munkaszerződések, esetleges kártérítési igények, stb.).
Mindenképpen javasolható, hogy vállalat megvásárlása esetén (főleg Assetdeal esetén) szakemberrel világíttassuk át az átvételre tervezett céget, és a vizsgálat lefolytatása utáni jelentés birtokában döntsünk, hogy ha igen, milyen feltételek mellett kötjük meg az üzletet.
A BCB Consulting – a megfelelő szakértők bevonása mellett – ilyen irányú törekvések esetén is szívesen segít a vállalatoknak és vállalkozóknak, forduljanak hozzánk igényeikkel bizalommal!
VÁLLALKOZÁS AUSZTRIÁBAN