Vigyázat, taposóaknák!
(2022.03.17.)

Egy magyar egyéni vállalkozó (most már megbízónk/partnerünk) néhány beosztott dolgozóval úgy határozott, hogy szerencsét próbál Ausztriában építőipari vállalkozóként (alvállalkozóként). Talált is egy kedves osztrák megbízót, aki azzal bíztatta, hogy folyamatosan ad munkát, igaz, hogy szinte minden héten más-más helyszínen. Ezzel nem is lett volna baj (hiszen Nyugat-Magyarországon laknak, így ingáznak naponta), de nem készültek fel arra a „papírháború”-ra, ami az effajta határon átnyúló tevékenységhez az osztrák törvények értelmében kötelezően kapcsolódik.
Amikor az Osztrák Adórendőrség megjelent a helyszínen (nem volt nehéz felfedezni, hogy építkezés folyik: fel volt állványozva a félkész épület) egy vizsgálat céljából, a magyar kollégák értetlenül álltak a probléma előtt, hogy mit is akarnak tőlük. Az osztrákok hiányolták a magyar NEAK igazolását a TB-jogviszony meglétéről, a bérbesorolást és bérkifizetési bizonylatokat, a munkaszerződéseket, a jelenléti íveket, és a kötelező hatósági bejelentés másolatát, mindezt persze német (a munkaszerződés lehet angolul is) nyelven.
Partnerünk és dolgozói megígérték, hogy a hiányzó okmányokat a vizsgálatot követő második munkanap (ez a törvényes határidő a pótlásra) végéig benyújtják a hatóság részére, ami – segítségünkkel – meg is történt.
Ekkor robbant azonban a címben említett sunyi szerkezet: a törvény azt írja elő, hogy a fent említett okmányoknak vagy nyomtatásban, vagy elektronikusan (pl. laptop képernyőn) a munkahelyen az ellenőrzéskor rendelkezésre kell állniuk, így még a határidőben pótolva benyújtott dokumentumok esetén is büntető tényállás valósult meg: az ellenőrzéskor nem voltak bemutathatóak a helyszínen. Ki is rótt a hatóság 3 féle okmány nem megléte miatt fejenként 1.000 € bírságot, ami összesítve tetemes összegre rúgott. Mindenféle módszerrel megpróbáltuk (és változatlanul próbáljuk) a büntetés összegét mérsékelni, rész-sikereket már el is értünk …
Érdemes tehát a témában jártas szakértő/tanácsadó közreműködését igénybe venni, hogy nehogy rossz helyre lépjünk (a szakértő díja csak a töredéke az esetleges bírságnak).
VÁLLALKOZÁS AUSZTRIÁBAN