A vállalkozás (céges és egyéni) feltételei Ausztriában
(2022.04.11.)

Felhívjuk az Ausztriában cégesen (magyar cégként), vagy egyénileg (magyar egyéni vállalkozóként) vállalkozó ügyfeleink figyelmét arra, hogy az ún. kötött szakmákban (Reglementierte Gewerbe) csak úgy jogosultak vállalkozási szerződést kötni, amennyiben rendelkeznek az Osztrák Szövetségi Gazdasági- és Munkaügyi Minisztérium – BMAW – vállalkozási engedélyével és ez meg is jelenik a Minisztérium iparűzési regiszterében (Dienstleisterregister) is. Az engedély megszerzésében cégünk szívesen segít, de már most jelezzük, hogy az eljárás újabban több hetet/hónapot vesz igénybe a korábbi gyakorlattal ellentétben. Az engedély a kiadástól számított egy évre érvényes, de lejárat előtt további egy-egy évvel meghosszabbíttatható.
Az engedély megszerzéséhez szükség van a tevékenységhez feltételezett iskolai végzettség igazolására (ügyvezető vagy vezető munkatárs), az oklevél fordítására, egy érdekvédelmi szervezet (pl. Kamara) tagságának igazolására, német nyelvű cégkivonatra, egyéni vállalkozók esetén pedig az állampolgárság igazolására és a megfelelő végzettség és vállalkozási jogosultság bemutatására is.
Az építőiparban (a kötött szakmák között szinte minden szakág megtalálható, tehát engedélyköteles) a fentieken kívül a felelősségbiztosítás megléte és bemutatása is feltétele az engedély kiadásának. Szintén biztosítás-köteles az ingatlanos szakma mindegyike, ideértve az építőipari fővállalkozót is.
Az engedély megléte esetén szabad az út a vállalkozási szerződés megkötéséhez, az adminisztratív kötelezettségek azonban még távolról sem értek véget: a „Vigyázat, taposóaknák!” című bejegyzésünk felsorolja a szükséges – a munkavégzés helyszínén tartandó – dokumentumokat – a teljesség igénye nélkül.
Célszerű tehát gondosan és alaposan előre tervezni, ha vállalkozni szeretnénk, mert a szükséges dokumentumok megszerzése (így a magyar TB ún. A1 igazolása is) nem megy azonnal …
A BCB Consulting szívesen segít ilyen jellegű kérdésekben is (a hatósági határidőket természetesen nem tudjuk rövidíteni), forduljanak hozzánk kérdéseikkel bizalommal!
VÁLLALKOZÁS AUSZTRIÁBAN